Pyramid Manuals / Product sheets

Produktblad LogTrade Connect för Pyramid (Koppling TA-system)

Smidig, enkel och effektiv hantering av sändningar.

Denna modul är framtagen för kommunikation med LogTrade. Pyramid förser endast TA-systemet med grundläggande information vid hantering av transportdata . Denna information måste kompletteras i TA-systemet.

TA-systemet ansvarar t.ex. för validering av sändning, utskrift av transportdokument samt generering av transport-EDI, etc. Viss återkoppling av information från TA-systemet till Pyramid sker.

Read more

Koppling TA-system 3.41A

Handbok för Koppling TA-System i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Read more