Visma Business

LogTrade Connect är en inbyggd lösning till Visma Business inom området transportadministration. Med LogTrade Connect kopplas Visma Business och LogTrade samman till en snabbt implementerad TA-lösning inbyggd i Visma. Det går givetvis att välja om man vill arbeta i Vismagränssnittet eller via en handdator när man gör utleveranser och bokar transport. I samband med utleverans registreras information om sändningen som ska skickas, såsom antal kolli och vikt samt givetvis vilken transportörstjänst som ska användas.

LogTrade integreras i Visma via webbserviceteknik. Detta innebär att systemen jobbar med realtidskommunikation vid skapande av transportdokument och validering av data såsom postnummer, vikter, volymer och andra krav enligt transportörens specifikationer.

Utöver att skapa sändningar är det också möjligt att göra prisfrågor och därmed få tillbaka ert unika fraktpris för valt transportsätt. Detta gör det väldigt enkelt att ta betalt för frakten till kunden utifrån ert fraktavtal.

Efter utförd sändning är det också enkelt att spåra godset på dess väg till kunden. Detta kan alla användare i Visma göra direkt från en order/utleverans. Transportörens scanningsinformation visas då i ett fönster inbäddat i Visma Business.

Contact Logtrade

Screenshots

Fraktbokning görs kopplat till ordern varifrån grunddata skickas till LogTrade.

Vid en prisfråga visas priset för transporten i Visma Business.

Tracking kan göras för varje sändning.

Kopplingen mellan Visma Business och LogTrade gör det enkelt för er lagerpersonal att skapa, boka och skriva ut transportdokument för alla transportörer, direkt från Visma eller via en handdatorlösning kopplad till affärssystemet. Även processen att hitta rätt fraktpris underlättas väsentligt då det går att automatiskt hämta rätt fraktpris till Visma utifrån de givna förutsättningarna.

Eftersom all information till sändningen skickas från Visma via modern webservice-teknologi säkerställs att validering sker enligt transportörens regelverk innan utskrift av transportetikett och övriga dokument sker med automatik och användaren behöver självklart inte logga in något annat system för att slutföra transporten. Spårningsnummer återkopplas till Visma Business omedelbart för att förenkla godssökning.

Med enkla inställningar går det att välja att sändningarna ska aviseras till kunden så de själva kan spåra dem. För avsändaren är det enkelt att arbeta med flera olika mailmallar om man vill variera utseendet på mailet i olika flöden. Redigering av mailmallen görs i en inbäddad HTML-editor med möjlighet att lägga in logga och automatiska värden utifrån många platshållare med automatiska värden såsom antal kolli, spårningsnummer etc.

Supporterade länder/regioner: Worldwide

 

 

 

 

API – Build your own connector

You can’t compare a custom integration and a connector. A connector already has hundreds, if not thousands of hours of development and are often completely integrated into the application. A connector is also certified by LogTrade and by being certified they have all recommended functionality. If there is a connector to your application we recommend you to use it. But of course the benefit of a custom integration is that you can build it exactly as you want it in your application. To find more information about our API please go to api.logtrade.info.

About LogTrade

LogTrade is the most modern cloud transport administration (TA) system on the market. You can easily select, order, track, view and analyze shipments – electronically and in real time.

What sets LogTrade apart from competitors is that our solution is built into the ERP system, which means that you do not have to administer two products. It also saves your company time and money. LogTrade supports several thousand carriers. And it is easy for your company to add your own partners.