Visma.net ERP

LogTrade Connect är en den enda ISV-lösningen till Visma.net ERP inom området transportadministration. Med LogTrade Connect kopplas molntjänsterna Visma.net och LogTrade samman till en snabbt implementerad TA-lösning inbyggd i Visma.net. Det går givetvis att välja om man vill arbeta i Visma.net´s gränssnitt eller via en handdator när man gör utleveranser och bokar transport. I samband med utleverans registreras information om sändningen som ska skickas, såsom antal kolli och vikt samt givetvis vilken transportörstjänst som ska användas.

LogTrade integreras i Visma.net via webbserviceteknik. Detta innebär att systemen jobbar med realtidskommunikation vid skapande av transportdokument och validering av data såsom postnummer, vikter, volymer och andra krav enligt transportörens specifikationer.

Contact Logtrade

Screenshots

Via åtgärdsmenyn skickas uppgifterna till LogTrade för validering och utskrift.

LogTrade Connect är en den enda ISV-lösningen till Visma.net ERP inom området transportadministration. Med LogTrade Connect kopplas molntjänsterna Visma.net och LogTrade samman till en snabbt implementerad TA-lösning inbyggd i Visma.net. Det går givetvis att välja om man vill arbeta i Visma.net´s gränssnitt eller via en handdator när man gör utleveranser och bokar transport. I samband med utleverans registreras information om sändningen som ska skickas, såsom antal kolli och vikt samt givetvis vilken transportörstjänst som ska användas.

LogTrade integreras i Visma.net via webbserviceteknik. Detta innebär att systemen jobbar med realtidskommunikation vid skapande av transportdokument och validering av data såsom postnummer, vikter, volymer och andra krav enligt transportörens specifikationer.

Med LogTrade Connect arbetar ni i en smidig och säker lösning, som säkrar att alla adressuppgifter till både avsändare och mottagare är korrekta samt ger dig möjlighet att arbeta med fördefinierade sändningsmallar. Via regelverk i LogTrade kan ni aktivera avisering till era kunder både via mail och SMS. Ni kan givetvis själva redigera mailmallarna, även via avancerad HTML-kodning samt ha med er logo i mailet.

Återkoppling av spårningsnummer sker direkt till Visma.net för att underlätta spårning av levererade försäljningsordrar och LogTrade säkrar givetvis att EDI skickas till transportören, manuellt eller med full automatik.

Supported countries: Sweden, Denmark, Norway, Finland and Germany

 

 

 

 

API – Build your own connector

You can’t compare a custom integration and a connector. A connector already has hundreds, if not thousands of hours of development and are often completely integrated into the application. A connector is also certified by LogTrade and by being certified they have all recommended functionality. If there is a connector to your application we recommend you to use it. But of course the benefit of a custom integration is that you can build it exactly as you want it in your application. To find more information about our API please go to api.logtrade.info.

About LogTrade

LogTrade is the most modern cloud transport administration (TA) system on the market. You can easily select, order, track, view and analyze shipments – electronically and in real time.

What sets LogTrade apart from competitors is that our solution is built into the ERP system, which means that you do not have to administer two products. It also saves your company time and money. LogTrade supports several thousand carriers. And it is easy for your company to add your own partners.