Visma.net ERP

LogTrade Connect är en den enda ISV-lösningen till Visma.net ERP inom området transportadministration. Med LogTrade Connect kopplas molntjänsterna Visma.net och LogTrade samman till en snabbt implementerad TA-lösning inbyggd i Visma.net. Det går givetvis att välja om man vill arbeta i Visma.net´s gränssnitt eller via en handdator när man gör utleveranser och bokar transport. I samband med utleverans registreras information om sändningen som ska skickas, såsom antal kolli och vikt samt givetvis vilken transportörstjänst som ska användas.

LogTrade integreras i Visma.net via webbserviceteknik. Detta innebär att systemen jobbar med realtidskommunikation vid skapande av transportdokument och validering av data såsom postnummer, vikter, volymer och andra krav enligt transportörens specifikationer.

Contact Logtrade

Screenshots

Via åtgärdsmenyn skickas uppgifterna till LogTrade för validering och utskrift.

Kopplingen mellan Visma.net och LogTrade gör det enkelt för er lagerpersonal att skapa, boka och skriva ut transportdokument för alla transportörer, direkt från Visma.net eller via en handdatorlösning kopplad till affärssystemet.

Eftersom all information till sändningen skickas från Visma.net via modern webservice-teknologi säkerställs att validering sker enligt transportörens regelverk innan utskrift av transportetikett och övriga dokument sker med automatik och användaren behöver självklart inte logga in något annat system för att slutföra transporten. Spårningsnummer återkopplas till Visma.net omedelbart för att förenkla godssökning.

Med enkla inställningar går det att välja att sändningarna ska aviseras till kunden så de själva kan spåra dem. Det är också möjligt att se transportkostnad per sändning utifrån ert avtal samt att automatiskt konsolidera sändningar till samma mottagare för att sänka era transportkostnader.

Supporterade länder/regioner: Samtliga länder där Visma.net levereras

 

 

 

 

API – Build your own connector

You can’t compare a custom integration and a connector. A connector already has hundreds, if not thousands of hours of development and are often completely integrated into the application. A connector is also certified by LogTrade and by being certified they have all recommended functionality. If there is a connector to your application we recommend you to use it. But of course the benefit of a custom integration is that you can build it exactly as you want it in your application. To find more information about our API please go to api.logtrade.info.

About LogTrade

LogTrade is the most modern cloud transport administration (TA) system on the market. You can easily select, order, track, view and analyze shipments – electronically and in real time.

What sets LogTrade apart from competitors is that our solution is built into the ERP system, which means that you do not have to administer two products. It also saves your company time and money. LogTrade supports several thousand carriers. And it is easy for your company to add your own partners.